آخرین اخبار

تاسیسات گردشگری از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند

تاسیسات گردشگری از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند

مدیرکل میراث فرهنگی قم: تاسیسات گردشگری از قانون نظام صنفی مستثنی هستند به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم، عیسی رضایی، مدیرکل این استان روز چهارشنبه 25 بهمن 1396 در جلسه مشترک با...

گزارش تصویری

« »