معاون میراث فرهنگی استان قم از مرمت خانه توکلی تا پایان امسال خبر داد. درحال حاضر شهرداری استان قم در حال پاکسازی و نخاله برداری خانه توکلی است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم؛ عمار کاوسی معاون میراث فرهنگی قم امروز سه شنبه مورخ 5/10/96 با اعلام این خبر گفت: خانه توکلی یکی از بناهای تاریخی متعلق به دوره قاجار در قم است که سال 80 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. این خانه در خیابان آذر، محله چهل اختران واقع شده است.

او ادامه داد: خانه های تاریخی در قم نیازمند مرمت و احیاء هستند اما با توجه به اینکه اداره کل میراث فرهنگی قم، اعتبار کافی برای مرمت تمام بناهای تاریخی ندارد لازم است که این بناها با مشارکت ارگان ها و بخش خصوصی مرمت شوند.

او افزود: خانه توکلی یکی از بناهای تاریخی استان قم است که حدود 60 ورثه دارد و 2 دانگ آن نیز در اختیار ستاد فرمان حضرت امام(ره) است

معاون میراث فرهنگی استان قم گفت: درحال حاضر این  اداره کل با همکاری و مشارکت شهرداری قم درصدد مرمت این خانه تاریخی است.طی مکاتباتی که با شهرداری انجام شده،  هم اکنون شهرداری در مرحله پاکسازی و آواربرداری در این خانه تاریخی است.

کاوسی تصریح کرد: مرمت خانه قاجاری توکلی تا پایان سال آغاز می شود و پیشنهاد این اداره کل برای این اثر این است که پس از مرمت، این خانه به عنوان مرکز فرهنگی محله قدیمی چهل اختران استفاده شود و یا به موزه هیئات مذهبی استان تبدیل شود.

منتشرشده در معاونت میراث فرهنگی