معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث‌فرهنگی قم گفت: «سمن ها نقش تاثیر گذاری در توسعه صنعت گردشگری دارند و باید از ظرفیت آنها استفاده شود.»

به‌گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قم، مهدی حسین نژاد معاون سرمایه گذاری این استان امروز دوشنبه 11دی ۹۶با اعلام این مطلب، گفت: «سمن ها باید به جایگاه واقعی خودشان در جامعه دست پیدا کنند و نخستین گام در این راه فرهنگ سازی است.»

او ادامه داد: «با فرهنگ سازی و آموزش می توان تشکل‌های مردم نهاد را تقویت کرد. چرا که سمن ها می توانند با تشکیل تعاونی و سرمایه گذاری  به کار آفرینانبرتر تبدیل شوند.»

او گفت: «با توجه به مشکلات اقتصادی دولت، سمن ها می توانند بار عمده وظایف را از دوش دولت بردارند.»
حسین نژاد افزود: «دولت نباید در تشکل های مردم نهاد حضور چشم گیری داشته باشد و جایگاه دولت در سمن ها، صرفاً رفع موانع است.»

معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث‌فرهنگی قمتصریح کرد: «از آنجا که سمن ها، باید بخشی از تصدی‌گری امور دولت را به عهده بگیرند، لذا فرهنگ سازی از طریق آموزش با هدف توانمندی سمن‌ها جزیی از وظایف دولت به حساب می‌آید.»

او ادامه داد: « دومین دوره توانمندسازی تشکل‌های مردم‌نهاد میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با شرکت هفت استان قم، تهران، البرز، سمنان، گلستان، مازندران و قزوین در تاریخ ۱۰و ۱۱دی‌ماه به‌مدت دو روز و با حضور محمدباقر جلیلی، نماینده سازمان در هتل استقلال قم برگزار شد.»

منتشرشده در معاونت گردشگری

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قم گفت: «دومین دوره توانمندسازی تشکل‌های مردم‌نهاد میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری هفت استان در شهر قم در حال برگزاری است.»

به‌گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قم، عیسی رضایی مدیرکل میراث‌فرهنگی این استان دیروز یکشنبه ۱۰دی ۹۶با اعلام این خبر، گفت: «این دوره آموزشی با شرکت استان‌های قم، تهران، البرز، سمنان، گلستان، مازندران و قزوین در تاریخ ۱۰و ۱۱دی‌ماه به‌مدت دو روز در هتل استقلال قم برگزار می‌شود.»

او ادامه داد: «تشکل‌های مردمی حاصل جوامع مدنی است و بسیاری از سیاست‌های سازمان میراث‌فرهنگی، توسط سمن‌ها تحقق پیدا می‌کند، تشکل‌های مردم نهاد، جامعه را در مسیر رشد و ترقی قرار خواهند داد.»

او گفت: «سمن‌ها حلقه ارتباطی بین دولت و ملت هستند و اگر به درستی شگل بگیرند، بار سنگین وظایف از دوش دولت برداشته می‌شود.»
رضایی افزود: «همان‌طور که تشکل‌های مردم‌نهاد، دولت را در انجام وظایف کمک می‌کند، متقابلاً وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی نیز موظف هستند در توانمندی تشکل‌ها، برنامه‌ریزی کنند.»

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری قم تصریح کرد: «سمن‌ها، بازوان توانمند دولت هستند و باید بخشی از تصدی‌گری امور دولت را به عهده بگیرند، لذا آموزش و توانمندی سمن‌ها جزیی از وظایف دولت به حساب می‌آید.»

او ادامه داد: «دومین دوره توانمندسازی تشکل‌ها، با حضور استادان برجسته و مجرب، در هتل استقلال قم در حال برگزاری است و برای شرکت کنندگان، بازدید از کارگاه‌های زنده صنایع‌دستی قم در نظر گرفته شده است.»

منتشرشده در معاونت گردشگری