بخش خلجستان

مشخصات جغرافیایی بخش خلجستان

بخش خلجستان

با مرکزيت دستجرد، يکي از بخشهاي پنجگانه استان قم است که فاصله مرکز آن تا شهرستان قم 72 کيلومتر است. اين بخش با وسعت 1100  کيلومتر مربع و در دو دهستان (دستجرد و قاهان) و 50  روستا در غرب استان قرار دارد که با استان مرکزي هم مرز  مي باشند.

محور فعاليتهاي اقتصادي مردم منطقه کشاورزي و بيشتر به صورت کاشت درختان سردسيري و انواع صيفي جات است. به غير از کشاورزي مراکز اقتصادي ديگري نظير ناحيه ي صنعتي خلجستان، دامداري صنعتي و سنتي، وجود بيش از 100 واحد مرغداري و گلخانه ي کوثر با 27 واحد فعال در زميني به وسعت 220 هکتار از ديگر منابع اقتصادي منطقه است.

اين بخش به لحاظ داشتن طبيعت سرشار از لطافت و آب و هواي معتدل و کوهستاني برخي از روستاهاي آن (قاهان ، انجيله ، گيو ، طينوج) بعنوان منطقه نمونه گردشگري تصويب گرديده است.

عمده محصولات اين بخش به دليل وجود باغات زياد در منطقه شامل : آلبالو ، گيلاس ، قيسي ، زردآلو ، هلو ، سيب درختي ، گلابي ، انگور ، انار , گردو ، بادام و فندق مي باشد .

اماکن مذهبي و گردشگري