بخش کهک

ویژگیهای  طبیعی وجغرافیائی

بخش کهک در ضلع جنوب شرقی استان واقع شده است که از شمال به محدوده بخش مرکزی و از جنوب به شهرستان دلیجان و بخش سلفچگان  واز شرق به بخش نیاسر شهرستان کاشان واز غرب به محدوده شهر قم و بخش سلفچگان  محدود می باشد و فاصله مرکز بخش تاشهر قم30 کیلو متر می باشد و آب وهوا در اکثر روستا های دهستان  کهک گرم و خشک و در دهستان  فردو کوهپایه ای است.

مساحت بخش:95300 هکتار می باشد که 10 درصد  سطح کل استان می باشد .

ارتفاع شهر کهک 1455 متر از سطح دریا (500 متر با لاتر از شهر قم ).

بالاترین ارتفاع روستای کرمجگان  با 2078 متر  و1100 متر بالاتر از شهر قم .