مجتمع های گردشگری

فراخوانی داده ها ...
ردیف نام واحد آدرس
1 مجتمع گردشگری مهتاب کیلومتر 21 اتوبان قم –تهران- لاین شرقی
2 مجتمع گردشگری مارال ستاره کیلومتر30 اتوبان قم – کاشان- لاین شرقی
3 مجتمع ماهان تندیس جاده اراک کیلومتر 4 مجتمع ماهان تندیس
4 مجتمع زیتون اتوبان قم – تهران لاین برگشت
5 مجتمع آفتاب 1 مجتمع آفتاب 1
6 واحد خدماتی ساران بعد از عوارضی قم - تهران
7 مجتمع گردشگری ارشیا کیلومتر 45 اتوبان قم- تهران- لاین غربی
8 مجتمع گردشگری پذیرایی کرانه کیلومتر 8 جاده اراک- لاین برگشت
9 مجتمع تفریحی رنگین کمان بلوار غدیر بعد از پمپ بنزین
10 مجتمع گردشگری آرین بلوار امین جنب بوستان علوی
11 مجتمع گردشگری شهر آفتاب بلوار امین روبروی بوستان علوی
12 مجتمع گردشگری غزال جاده قدیم قم - تهران بعد از ورودی شهرک شکوهیه
13 مجتمع گردشگری یاسین انتهای خیابا ن ساحلی جنب بوستان مهدی
14 مجتمع گردشگری الماس شرق میدان آزادگان ابتدای بلوار نواب صفوی
15 مجتمع گردشگری کشتی ابی بخش کهک روستای میم
16 مجتمع گردشگری حاج حسینی کیلو متر 6 جاده اراک - لاین رفت
17 مجتمع گردشگری ارتا 55 متری عمار یاسر نبش بوستان هاشمی
18 مجتمع قصر ابی پردیسان پردیسان بلوار شهروند بلوار علمدار سبلان1
19 مجتمع گردشگری مارال کیلومتر 7 جاده اراک- لاین رفت
20 مجتمع پذیرای تفریحی وتوس بلوار الغدیر روبروی دانشگاه
21 مجتمع دهکده سلامت صبا دستجرد
22 مجتمع تفریحی سیرنگ میدان سعیدی
23 مجموعه پذیرایی باغ فردوس بخش کهک روستای میم
24 مجموعه پذیرایی ارگ سالاریه بلوار امین نبش سالاریه
25 مجتمع گردشگری چشم انداز روستای وشنوه
26 مجموعه گردشگری یاس بخشکهکروستایورجانروبرویمخابرات
27 مجموعه گردشگری پاسنگان کیلومتر20جاده قدیم قم –کاشان- لاین رفت
28 مجموعه شهر بازی شادی خ اراک جنب پل نیروگاه
29 مجتمع گردشگری آب انبارشادقلی خان خ عمار یاسر جنب مجتمع تجاری زمزم
30 مجموعه دشت بهشت بخش کهک روستای فردو جاده وسف احمد اباد
31 مجموعه نگین کیلومتر 4 جاده اراک - لاین برگشت
32 مجتمع پامچال کیلومتر 5 جاده سلفچگان ساوه-مجتمع پذیرایی بین راهی
33 مجتمع عصر جدید سالاریه فلکه میثم مجتمع تجاری عصر جدید
34 مجتمع قصر دستگرد شهر کهک روستای دستگرد به سمت باغ سنگی سمت چپ
35 مجتمع آفتاب کیلومتر 21 اتوبان قم –تهران- لاین شرقی
36 مجتمع دهکده پرشین بلوار غدیر- بوستان غدیر دهکده پرشین