پروژه های درحال ساخت

فراخوانی داده ها ...
نوع تاسیسات تعداد میانگین درصد پیشرفت حجم کل سرمایه گذاری/(میلیارد ریال) پیش بینی ایجاد اشتغال(نفر) ظرفیت تخت ظرفیت پذیرایی
هتل 5 ستاره 2 5 1800 800 2000 2200
هتل4ستاره 2 20 350 125 447 2000
هتل های 1،2،3 ستاره-هتل آپارتمان ها ومهمانپذیرها 47 47 2425 995 2229 7000
مجتمع های توریستی و خدمات رفاهی 45 45 15633 4111 1454 20850