معرفی واحد آموزش و حمایت از تولید

1-     برنامه ریزی در جهت آموزش، حفظ و احیاء و حمایت از توسعه کمی و کیفی محصولات و فعالیت های بازرگانی صنایع دستی و هنرهای سنتی

 

2-     برنامه ریزی به منظور برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای شاغلان صنایع دستی به منظور ارتقاء دانش آنها

3-     برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی در حوزه  سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اجرای دوره های آموزشی و...

4-      برنامه ریزی به منظور نیازسنجی مستمر  قبل از برگزاری دوره های آموزشی

5-     برنامه ریزی به منظور مطالعه و شناخت بازارهای هدف به منظور ارتقاء فروش داخلی و خارجی

6-     فراهم نمودن بستر لازم به منظور بهره گیری از تکنولوژی و فناوری در تولید و عرضه محصولات

7-     برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه های تشویق و ترغیب فعالان حوزه صنایع دستی جهت مشارکت موثر و فعال در زمینه های مختلف

8- بررسی طرح ها و پروژه های تدوین شده به همراه هدایت و نظارت بر اجرای آنها

9- نظارت بر فعالیت تولیدکنندگان، مراکز آموزشی ، عرضه محصولات صنایع دستی و ...

10- برنامه ریزی به منظور صدور مجوزهای مورد نیاز برای فعالیت های تولیدی، آموزشی و بازرگانی در حوزه صنایع دستی

11-  فراهم سازی بستر مناسب جهت اخذ تسهیلات کم بهره برای تولیدکنندگان، فروشندگان و صادرکنندگان محصولات صنایع دستی به همراه بر نامه ریزی و نظارت بر نحوه توزیع و استفاده از منابع

12- برنامه ریزی و فراهم نمودن بستر مناسب جهت برگزاری ویا مشارکت در نمایشگاه های بین المللی، ملی، منطقه ای و استانی

13- نظارت و ارزیابی ، آسیب شناسی ، تجزیه و تحلیل وارائه راهکار مناسب در زمینه های مختلف اعم از تولیدی، بازرگانی و آموزشی

14-  هماهنگی، همکاری و تعامل با دستگاهها، ارگانها، سازمانها و تشکل های مردم نهاد مرتبط به منظور تسهیل در اجرای برنامه ها

15-  برنامه ریزی برای برپایی ویا مشارکت در سمینارها، نشست های تخصصی، همایش ها و ... ملی و بین المللی به منظور ارتقاء دانش فعالان حوزه صنایع دستی و مرتفع نمودن مسایل و مشکلات موجود در زمینه های مختلف