4-معرفی واحد بازرگانی وصادرات صنایع دستی

1.       برنامه ریزی در جهت حفظ و احیاء و حمایت از توسعه کمی و کیفی محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی در حوزه صادرات و بازار داخلی

2.       برنامه ریزی به منظور بررسی مطالعه و شناخت بازارهای بین المللی با هدف ارتقاء فروش داخلی و صادرات صنایع دستی

3.    فراهم نمودن زمینه و امکانات لازم به منظور استفاده و بهره گیری از سیستم های پیشرفته معرفی و فروش الکترونیک صنایع دستی با هدف توسعه و ارتقاء کمی و کیفی بازارهای داخلی و خارجی عرضه محصولات

4.       فراهم نمودن زمینه های تشویق و ترغیب هنرمندان، صنعتگران، بازرگانان، صادرکنندگان و فعالان حوزه صنایع دستی جهت حضور و مشارکت مؤثر و فعال در بازارهای داخلی و خارجی

5.    ایجاد زمینه¬های مناسب و انجام هماهنگی¬های لازم به منظور جلب مشارکت بخشهای دولتی و غیردولتی در حوزه سرمایه-گذاری داخلی و خارجی محصولات صنایع دستی

6.    فراهم نمودن امکانات و اتخاذ تمهیدات لازم و مناسب جهت برگزاری نمایشگاه های ملی، منطقه¬ای عمومی و تخصصی صنایع دستی در داخل استان

7.    هماهنگی، همکاری و تعامل با دستگاه ها، ارگانها، سازمانها، تشکل¬های غیردولتی مرتبط به منظور معرفی رشته ها و محصولات صنایع¬دستی و عرضه آنان دربازارهای داخلی و خارجی متناسب با سلیقه، نیاز و فرهنگ مصرف بازارهای هدف

8.    برنامه ریزی، پیگیری و فراهم آوردن امکانات لازم در جهت راه اندازی بازارچه های موقت در ایام ویژه در داخل استان و حمایت در جهت ایجاد مراکز عرضه و فروش صنایع دستی در خارج از کشور

9.  برنامه ریزی در جهت برپایی سمینارها، همایش ها، نشست ها و کارگاههای تخصصی برای فعالان بخش بازرگانی و صادرکنندگان کالاهای صنایع دستی پیرامون مسائل توسعه ای، بازاریابی، قوانین و مقررات تجاری و صادراتی و ...

10.   برنامه ریزی و ارائه حمایت جهت ایجاد، تقویت و توسعه تشکلهای صنفی و بازرگانی داخلی

11.  مطالعه و برنامه ربزی به منظور برپایی سمینارها، همایش ها، نشست ها و کارگاههای تخصصی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی صنایع دستی پیرامون موضوعات توسعه همه جانبه صنایع دستی

12.   برنامه ریزی، پیگیری و فراهم آوردن امکانات لازم درجهت ایجاد و راه اندازی بازارچه ای دائم صنایع دستی در سطح استان