واحد توسعه و ترویج

شرح وظایف :

1. برگزاری همایش ها، سمینارهای تخصصی و جشنواره های صنایع دستی

2. اعطای درجه هنری از طریق ارزشیابی هنرمندان

3. طرح تکریم پیشکسوتان- کمک مستمری هنرمندان معمر و از کار افتاده

4. مهر اصالت آثار نفیس صنایع دستی

5. ایجاد و توسعه خانه های ترویج روستایی و عشایری

6. ثبت آثار منقول و ناملموس صنایع دستی در سطح ملی و جهانی

7. مستندسازی و مستندنگاری آثار و محصولات صنایع دستی

8. خرید محصولات صنایع دستی برای تجهیز موسسات دولتی

9. چاپ تمبر صنایع دستی

10. ایجاد موزه تخصصی صنایع دستی (معاصر)

11. معرفی و ترویج صنایع دستی برگزیده کشور

12. برنامه ریزی در جهت مطالعات و ایجاد برند در گروههای تولیدی صنایع دستی