انجمن های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - ب- اعضاء انجمن شهرستانها و شهرها:

ب- اعضاء انجمن شهرستانها و شهرها:

1. فرماندار ( رئیس).

2. مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ( دبیر).

3. شهردار.

4. رئیس شورای اسلامی شهرستان.

5. رئیس اداره آموزش و پرورش.

6. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی.

7. چهار تن از صاحب نظران و علاقه مندان، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان به پیشنهاد مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان و تصویب اعضاء.