مؤسسات آموزشی

مؤسسات آموزشی دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری :

 
1. موسسه فروغ تمدن کویر 
مجری برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری مدیریت فنی و راهنمایان طبیعت گردی
نشانی : گلزار (بلوار روحانی _ 18 متری کوثر _کوثر2 _پلاک 61
تلفن :091291523044 _ 37213679
 
2. موسه اندیشه فرهیخته حکیم 
مجری برگزاری دره های کوتاه مدت گردشگری مدیریت عمومی هتل
 
نشانی : خیابان شهداء (صفائیه ) کوچه 32_پلاک 631
تلفن : 37847774