بخش جعفریه

سيماي بخش جعفرآباد بخش جعفریه در قسمت شمال غربی شهرستان قم  واقع شده است. با…

بخش خلجستان

مشخصات جغرافیایی بخش خلجستان بخش خلجستان با مرکزيت دستجرد، يکي از بخشهاي پنجگانه استان قم…

بخش سلفچگان

مشخصات جغرافیایی بخش سلفچگان بخش سلفچگان با داشتن 2000 کیلومتر مربع مساحت ،دومین بخش از…

بخش کهک

ویژگیهای  طبیعی وجغرافیائی بخش کهک در ضلع جنوب شرقی استان واقع شده است که از…

بخش مرکزی

موقعيت جغرافيايي و روستاهاي بخش مركزي وسعت بخش مركزي 6473 كيلومتر و در حدود60% كل…