کویر غدیر اسب یا دریاچه نمک غدیر اسب

در موقعیت جغرافیایی N3427 E5120 در استان اصفهان و در مرز استان قم واقع است.…

پارک ملی کویر قم

مشخصات و شرایط جغرافیایی ذخیره گاه زیستکره‌ کویر ذخیره گاه زیستکره‌ کویر شامل دو بخش…

دریاچه ی حوض سلطان

دریاچه ی حوض سلطان     این دریاچه با مساحتی حدود 330 کیلومتر مربع، در…

دریاچه ی نمک

دریاچه ی نمک این دریاچه، که در واقع بخشی از کویر نمک ایران است، در…

رود های قم

قره چای این رودخانه از سراب های هفت عمارت، بلاغ جک، عباس آباد و پنجه…

نواحی کوهستانی

استان قم کوه های متعددی دارد که معروف ترین آن ها کوه ولیجا با ارتفاع…