مشاهیر قم

صفحات درخشان قم مملو از نام عالمان، محدثان، فقها و مفسرانی است که سرآمد روزگار بودند. تقوا و پاکی ایشان به همراه خدمات عظیم علمی و تلاش پیرامون حفظ و نشر علوم اهل بیت (علیهم السّلام) آن بزرگان، هنوز هم در آسمان علم و تمدن و فرهنگ می‎درخشد و یاد و آثار آنان هدایت‎گر انسان ‎ها و اندیشه و تفکرشان می ‎باشد. در این مقال مختصر اشاره‎ای گذرا به تعدادی از این مشعل ‎های فروزان می شود