او از محدثان اهل قم است. وی از امام جواد و امام هادی (علیهما السّلام) روایت کرده و از خواص امام حسن عسکری (علیه السّلام) به شمار می ‎رفته و از ایشان نیز روایت دارد. او علاوه بر این که از اصحاب سه امام معصوم
 
(علیهم السّلام) بوده، ‌به عنوان شیخ القمیین نیز اشتهار پیدا کرده است. طبق نقل شیخ صدوق او به حضور حضرت امام حسن عسکری (علیه السّلام) تشرف پیدا کرده و با امام زمان (علیه السلام) در آن جا دیدار کرده است. جریان دیگری نیز راجع به این مرد بزرگ نقل شده که حکایت از مقام رفیع و شأن والای او دارد. شیخ صدوق ضمن حدیثی مبسوط نقل می‎ کند: احمد بن اسحاق از امام عسکری (علیه السّلام) پارچه‎ ای به جهت کفن خود تقاضا نمود. آن حضرت، سیزده درهم به او داده و فرمود: این را برای مصارف خودت خرج کن و آن چه را هم که خواستی به تو می‎ رسد. سعد بن عبدالله، راوی خبر می‎ گوید: «چون به سه فرسخی حلوان (سرپل ذهاب) رسیدیم، احمد بن اسحاق، تب کرد و سخت بیمار شد، احمد فرمود: امشب مرا تنها بگذارید، از این رو هر کس به خوابگاه خود رفت، نزد صبح ناگاه کافور (خادم امام عسکری (علیه السّلام)) را دیدم که می‎ گوید:‌خداوند مصیبت شما را با آنچه که محبوب است جبران فرماید و بعد گفت: از غسل و کفن رفیق شما، احمد، فارغ شدم، اکنون برخیزید؛ او را دفن کنید راستی که او عزیزترین شما در نزد آقایتان امام عسکری (علیه السّلام) است، آن گاه از چشم ما غایب شد.