او در شهر قم، تولد یافت در حالی که وجود او به برکت دعای حضرت صاحب الامر (علیه السّلام) بود. آن بزرگوار در قم، رشد یافت و به ری مهاجرت کرد.آثار و تألیفات آن مرد بزرگ، بسیار زیاد است. در حالات او آمده است که در سال ۳۵۵ قمری وارد بغداد شد. شیوخ طایفه، از او استماع حدیث می‎ کردند. در میان قمی ها کسی مانند او در حفظ حدیث و روایت و مطالب و کثرت علم، دیده نشده است بر اثر شدت اعتماد علماء بر روایات و نقل‎ هایش، به صدوق مشهور شد و او را رئیس المحدثین خوانده‎ اند. آن بزرگوار در سال ۳۸۱ قمری در حالی که عمر شریفش به هفتاد و چند سال رسیده بود، از دنیا رفت و قبر شریفش در شهر ری در راه مرقد حضرت عبدالعظیم حسنی (سلام الله علیه) می ‎باشد.