مشاهیر قم

شیخ غلامرضا قمی معروف به حاج آخوند

 
آن بزرگوار اهل قم بوده و مشهور به حاج آخوند بوده است. مرحوم آقا بزرگ تهرانی از او به «عالم محقق و فقیه متبحر از اعاظم» یاد کرده است. او از قم برای تکمیل مراتب علمی به نجف می‎ رود و در درس شیخ انصاری و میرزای شیرازی شرکت نموده و آن گاه به قم برگشته و مرجع امور مردم و صاحب آثار متعدد علمی می گردد.