مفاخر برجسته قم - صدوق اول

صدوق اول 

علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي از علماي بزرگ شيعه در قرن سوم و چهارم است. علي بن حسين و پسرش، محمد بن علي را به دليل صداقت گفتار در نقل حديث «صدوقين» مي نامند و هر دو به «ابن بابويه» مشهورند و علي بن حسين را «صدوق اول» نام نهاده اند. تعداد كتب تأليفي صدوق اول را 200 جلد مي دانند. وي در كنار تحصيل در قم، به تجارت نيز مشغول بود و در سال 328 هجري به خدمت «حسين بن روح» از نواب خاص امام زمان عجل الله فرجه رسيد. از اين جهت، مورد احترام علما و بزرگان شيعه است و مزارش در قم زيارتگاه مردم مي باشد.