کوه خضر نبی

ارتفاعی در قلب شهر قم است، هر چند به لحاظ تعاریف جغرافیایی در حقیقت تپه ای بیش نیست و ارتفاع آن کمتر از 600 متر است ولی به علت شاخص بودن آن نسبت به تمامی ارتفاعات مشرف به شهر، نام کوه را بر آن نهاده اند و به جهت وجود عبادتگاهی قدیمی در بالای آن که منسوب به حضرت خضر نبی (س) است، به آن کوه خضر نبی می گویند. هر چند ممکن است رنگ خاک این کوه که به سبزی می زند باعث انتخاب چنین نامی برای آن شده باشد.
چشم انداز زیبایی که از این کوه به شهر قم وجود دارد هر روزه توجه تعداد زیادی از علاقه مندان و کوهپیمایان را به خود جلب می کند. روز های جمعه نیز جمعه بازاری بزرگ در پای آن شکل می گیرد.